EXTERNÍ ENERGETIK PRO FIRMY

 

Jedná se o komplexní službu spočívající v permanentním dohledu nad energetikou zákazníka a provozními náklady, které jsou s ní neoddělitelně spojeny. Provozní potřeby a využívané technologie zákazníka optimalizujeme s požadavky regulovaného odvětví distribuce, dodavatelů a platné energetické legislativy.
Spolupráce přináší zákazníkovi úspory finanční i časové, které akcelerují s délkou spolupráce.
Šetříme Vám čas a peníze, které můžete věnovat svému podnikání.

Služba je určena pro

 

 • Zákazníky s vlastní trafostanicí, středo a velkoodběratele plynu, nově budovaná i stávající odběrná místa.
 • Všechny, kteří chtějí šetřit náklady nejen v cenách komodit, ale i v distribučních poplatcích (které mohou tvořit až polovinu celkové ceny energií).

Popis produktu

 

 • Zajistíme plnění Vašich legislativních povinností. Evidujeme a spravujeme data spotřeb a nákladů na dodávky energií.
 • Provádíme důkladnou kontrolu faktur dodavatelů a průběžně optimalizujeme smluvně technické parametry odběrů v závislosti na naměřených hodnotách, upřesňujeme sjednané hodnoty, pracujeme s portály dodavatelů i distributorů.
 • Přebíráme za zákazníka odbornou komunikaci s distributorem i dodavatelem energií.
 • Sjednáváme plány odběru a odběrové diagramy, staráme se o připojení nových odběrných míst, zkušební provozy, nahlašované bezproudí, plnění sjednaných regulačních stupňů.
 • Dohlížíme na správnou funkci zařízení kompenzace jalové energie a regulace odebíraného výkonu.
 • Monitorujeme připravovanou energetickou legislativu a modelujeme její konkrétní dopad na zákazníka.
 • Zajišťujeme podklady k přefakturaci energií v rámci areálů.
 • Zajišťujeme poradenské služby v oblasti energetické legislativy směřující k zajištění rovnoprávného postavení zákazníka.

Standardní postup

 

 • Prohlídka odběrného místa
 • Převzetí vstupních podkladů
 • Zpracování technicko-ekonomické analýzy
 • Prezentace a odsouhlasení se zákazníkem
 • Podpis smlouvy, zahájení spolupráce
 • Realizace úspor

Přínosy

 

 • Optimalizace spotřeby energií
 • Výrazná finanční úspora nákladů na distribuci i komodity
 • Permanentní dohled našich odborníků na chod energetiky a udržování jejího optimálního stavu
 • Posouzení investic s dopadem v energetice, zamezení nadbytečným nákladům
 • Výběr nejlepších řešení, efektivní jednání, úspora času